Welkom

By Die Wonderboom Familie
Ons gemeente het ontstaan in 2007 en vorm deel uit van die groter Lewende Woord visie. Die rede vir die bestaan van ons gemeente is gebaseer op die antwoord van die vraag; “KAN 'N NASIE NA DIE HERE TERUGKEER?” Ons glo betrokkenheid by ons gemeenskap weerspieël die antwoord: ”JA, JA, JA!” Ons erken Jesus Christus as hoof van die kerk. Die Here het ons geroep om deel uit te maak van Sy groter liggaam. Ons beskou onsself as deel van ‘n span saam met verskillende gemeentes wat die opdrag van dissipelmaking (Matt. 28:19) en herderskap (Joh. 21:15-17) uitleef om sodoende die Koninkryk van die Hemel uit te brei. Ons glo dat die Here ons strategies geplant het met ’n unieke doel. LEWENDE WOORD WONDERBOOM streef daarna om effektief en relevant te wees tot die gemeenskap waarin ons geplant is. Ons strategie is om mense: te wen, te genees, toe te rus en te mobiliseer vir God se Koninkryk. Dit is vir my en my vrou werklik ‘n voorreg om leiers te wees van ‘n dinamiese gemeente waar ons lidmate soekend is na die KONINKRYK VAN GOD deur daders van die woord te wees.

Ontmoet ons personeel

Nolan en Doné Van Zyl

Herderspaar

Tillie Kruger

Finansies

Jacques Joubert

Jeug

Anneke Kotze

Administrasie

Dienstye

Oggenddiens

09:00

Aanddiens

18:00

Afdelings

T.H.E.M

Touching Hearts Educational Mentors
Ons visie is om opvoedkundige ondersteuning te gee en mense in nood te motiveer. Ons missie is om skole een hart op 'n slag aan te raak.

YAM

Young Adult Ministries
Aangebied deer Ewald en Juan Marie De Beer.

Bubblegummers

Kinderbediening
Kinders tussen die ouderdom van 4 – 11 word hier geleer om die Woord te verstaan en van n lewe saam met Jesus. Ons maak gebruik van n jaar tema met lesse gepas vir elke ouderdomsgroep. Ons kinderkerk word gefasiliteer in die A lapa. Gawie en Elmie van der Lith staan aan die hoof van ons kinderbediening. Hulle fokus is om in samewerking met die res van die kinderkerkpersoneel ‘n Woordfondament in ons kinders se lewens te vestig.

Onlangse preke

Hierdie gedeelte is nog in wording..

Kontakbesonderhede

Adres

Lavenderweg 270 (Hoek van Lavenderweg en Zambezi rylaan), Wonderboom

Kontak ons gerus

Tel: 079 964 8352 │ Fax to email: 086 729 256 │ admin@lwmoot.c o.za

Bankbesonderhede

Absa Bank Tjek rekening | Rekening nommer: 4077950684 | Takkode: 632005 | Verwysing: bv. "Offergawe, voorletter en van"